GreekEnglish (United Kingdom)BulgarianRussian(CIS)
About СТРОИТЕЛНАТА ФИРМА

СТРОИТЕЛНАТА ФИРМА

Строителната  компания е със седалище в Солун и разполага с  потенциала на трима архитекти, строителен инженер и инженер-механик. Екипът има богат проектантски и строителен опит  в жилищното строителство, реставриране  на традиционни сгради и реставриране и съхранение на сгради- паметници на културата. Джордж Павлидис и Йола Sarvani са  натрупали този опит  през годините на работа  в подобни проекти в Италия (по-конкретно  във Флоренция).

Целта на фирмата не е да се създаде нов строителен продукт, а да се гради върху съществуващите исторически и традиционни архитектурни елементи, които са хармонизирани в съответствие с нуждите на едно модерно  жилище.

Това е резултат от изследването на морфологията на старата историческа сграда, избора на методите за интервенция , като се използват съвременни материали и оборудване ,но  винаги на принципа за  опазване на архитектурното наследство на района.