GreekEnglish (United Kingdom)BulgarianRussian(CIS)
About РАЙОНЪТ

Селото

Планинското  село Каллирахис е формирано  с център  , който се определя от сградата на църквата Св. Димитър , намираща се  приблизително в центъра на селото. Характерно за районът  е наличието на много силен наклон ,с  определяща морфология  съобразно която е  изградена мрежата  от пътища ,обслужващи силището . То  процъфтява през втората половина на 19-ти век , както е видно от каменните надписи  вградени в сградите , построени от  майсторите от онова време . И до днес остава  най-гъсто населеното  планинско село на острова, с водеща роля в критериите за стандарт на живот  , с почитане и поддържане на оцелелите знания и опит, датиращи от много по-ранни времена , регулира ежедневно  живота на неговите  жители  по категоричен начин .